Risicovoeten

 

 

Risicovoeten zijn kwetsbare voeten als gevolg van diabetes, reuma, spasticiteit, ouderdom, kanker en verwaarlozing. Voor mensen met diabetes, die in aanmerking komen voor een vergoeding, is er een samenwerkingsovereenkomst met podotherapeuten. Vaak word je via de huisarts naar de podotherapeut verwezen, deze bepaalt of je voor vergoeding in aanmerking komt en voor hoeveel behandelingen per jaar. Alleen medisch noodzakelijke voetzorg komt hiervoor in aanmerking. Cosmetische voetzorg is voor eigen rekening.


Medisch noodzakelijke voetzorg
Dit betreft behandelingen waarbij de podotherapeut aangeeft welke verzorging medisch noodzakelijk is om een ulcus te voorkomen.


Mensen met Reuma R.A. die via hun verzekering in aanmerking komen voor vergoeding krijgen een factuur mee.

 

Voorbeelden

Risicovoeten

  

Risicovoeten zijn kwetsbare voeten
als gevolg van diabetes, reuma, spasticiteit, ouderdom, kanker en verwaarlozing. Voor mensen met diabetes, die in aanmerking komen
voor een vergoeding, is er een samenwerkingsovereenkomst met podotherapeuten. Vaak word je via de huisarts naar de podotherapeut verwezen, deze bepaalt of je voor vergoeding in aanmerking komt en voor hoeveel behandelingen per jaar. Alleen medisch noodzakelijke voetzorg komt hiervoor in aanmerking. Cosmetische voetzorg is voor eigen rekening.

 

Medisch noodzakelijke voetzorg
Dit betreft behandelingen waarbij
de podotherapeut aangeeft welke verzorging medisch noodzakelijk is
om een ulcus te voorkomen.

 

Mensen met Reuma R.A. die via hun verzekering in aanmerking komen voor vergoeding krijgen een factuur mee.

 

Voorbeelden